ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Στα πλαίσια του προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης παρουσιάζουμε δράσεις του σχολείου μας με τίτλο:

 

Καθαρισμός  μεγάλων και μικρών λιμνών  από καλαμιώνες και ξένα  σώματα του περιβάλλοντος χώρου

(Πρόγραμμα περιβαλλοντικής αγωγής 2015-2016)

(Για να δείτε τις φωτογραφίες πατήστε στα νούμερα  1    2    3    4    5  5Β  6   7    8    9   10

 

Τροφές για νέους, ωραίους και έξυπνους (Πρόγραμμα περιβαλλοντικής αγωγής 2013-2014)

Πρόγραμμα περιβαλλοντικής αγωγής 2012-2013 (ppt, 11MB)

Σχολεία Υπερασπιστές των παιδιών 2012-2013 (ppt, 1.5MB)

Ερωτηματολόγιο Περιβαλλοντικού Προγράμματος 2014 (docx 36KB)

To πρόγραμμα υλοποιήθηκε από τον υπεύθυνο καθηγητή Νικόλαο Μιχαλόπουλο εκπαιδευτικό Τεχνολόγο Ακτινολόγο ΠΕ18.21 και τους μαθητές

των τμημάτων ΑΥ και ΒΑΚΤ.