ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ) 1ου ΕΠΑ.Λ ΙΛΙΟΥ

 

Το 1ο ΕΠΑΛ  ΙΛΙΟΥ διαθέτει την  ειδικότητα των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Ο μαθητής τελειώνοντας  το σχολείο μπορεί να σχεδιάζει  και να κατασκευάζει  ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων και βιομηχανικών  χώρων με κυκλώματα , να μετράει και να ελέγχει την ασφαλή λειτουργία της ηλεκτρικής  εγκατάστασης, να τη συντηρεί , επισκευάζει, βελτιώνει και εκσυγχρονίζει.

     

Τα μαθήματα που διδάσκονται σε αυτόν το τομέα  είναι :                                                                           

   Β’ ΤΑΞΗ

Τα μαθήματα ειδικότητας  είναι  :

 1. Εσωτερικές  ηλεκτρικές  εγκαταστάσεις

 2. Ηλεκτροτεχνία Ι

 3. Αυτοματισμοί

 4. Σχεδίαση  ΕΗΕ (με χρήση Η/Υ)

Τα εργαστηριακά μαθήματα είναι   9 ώρες :

 1. ΕΗΕ

 2. Ηλεκτρικές μετρήσεις

 3. Αυτοματισμοί

                                                 Γ’ ΤΑΞΗ                                                    

Τα μαθήματα ειδικότητας  είναι   :

 1. Ειδικές ηλεκτρικές  εγκαταστάσεις

 2. Ηλεκτροτεχνία ΙΙ

 3. Αυτοματισμοί και ΣΑΕ

 4. Ηλεκτρικές μηχανές

Τα εργαστηριακά μαθήματα είναι   11 ώρες:

 1. ΕΗΕ

 2. Ηλεκτρικές μετρήσεις

 3. Αυτοματισμοί

 

Τα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα της ειδικότητας  είναι η ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ και οι ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ  ΜΗΧΑΝΕΣ για την εισαγωγή των μαθητών στις ανώτερες σχολές.

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Ο ηλεκτρολόγος  απόφοιτος ΕΠΑΛ μπορεί να εργασθεί ως:

Ø  Ελεύθερος  επαγγελματίας εγκαταστάτης

Ø  Ειδικευμένος τεχνικός σε συνεργεία μεγάλων  κατασκευών

Ø  Ιδιοκτήτης ή πωλητής σε καταστήματα ηλεκτρολογικών ειδών

Ø  Δημόσιος υπάλληλος

Ø  Ιδιωτικός υπάλληλος

Ø  Ηλεκτροτεχνίτης σε εγκαταστάσεις και συντηρήσεις ανελκυστήρων και ηλεκτρογερανών

 

Χωρίς προϋπηρεσία μπορεί να αποκτήσει άδεια:

·          Ηλεκτροτεχνίτη(φωτισμός, κίνηση, ανελκυστήρες, σταθμοί Υ / Σ)

·         βοηθού χειριστή φωτιστικών σωμάτων

·         βοηθού τεχνικού αερίων καυσίμων

·         ηλεκτροτεχνίτη αυτοκινήτων

 

Με προϋπηρεσία μπορεί να αποκτήσει άδεια:

q  ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη (μελέτη, επίβλεψη, κατασκευές)

q  τεχνίτη οργάνων, τροχών ,σιγαστήρων, ψυγείων κ.λ.π.

q  μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσικλετών

q  τεχνουργού

q  τεχνίτη ή εγκαταστάτη αερίων καυσίμων

q  ηλεκτρολόγου χειριστή φωτιστικών σωμάτων.

 ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 1ου ΕΠΑΛ ΙΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ