ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ)