ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Ειδικότητα: Αισθητικής Τέχνης

Μαθήματα:

Β’ τάξη

  Μαθήματα

Ώρες

1. Αισθητική Προσώπου I

2Θ + 4Ε

2. Αισθητική Σώματος I

2Θ + 5Ε

3. Μακιγιάζ I

1Θ + 4Ε

4. Ανατομία – Φυσιολογία

5.

Οργάνωση και διαχείριση μονάδων Αισθητικής και Μονάδων Ευεξίας

6. Αγγλικά Ειδικότητας

Σύνολο:

23 ώρες

 

Πηγή: ΦΕΚ 1053/05.06.2015 τεύχος Β

 

Γ’ τάξη

 

  Μαθήματα

Ώρες

1. Αισθητική Προσώπου II

1Θ + 3Ε

2. Αισθητική Σώματος II

1Θ + 4Ε

3. Μακιγιάζ II

1Θ + 4Ε

4.

Αισθητική Άκρων – Ονυχοπλαστική

5. Κοσμητολογία

6. Δερματολογία

Σύνολο:

23 ώρες

 

 

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Αισθητικής Τέχνης με τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτά:

 

Επαγγελματικά Δικαιώματα: Αισθητικής Τέχνης
Νομοθεσία: Ν. 4254/2014 (Φ.Ε.Κ. 85/ Αʹ/ 07-04-2014 άρθρο 1 Παράγρ. Η 1. 2.)
 Δεν απαιτείται άδεια Μακιγιέρ. Επίσης δεν απαιτείται άδεια ως βοηθητικό προσωπικό σε μονάδες αισθητικής.

ΠΗΓΗ: www.mysep.gr/?p=20805