ΒΟΗΘΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

(ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ)

Ειδικότητα: Βοηθός Ακτινολογικών Εργαστηρίων

Μαθήματα:

Β’ τάξη


Μαθήματα                                                                             Ώρες

1.Στοιχεία Ακτινοτεχνολογίας                                                 

2.Εργαστήριο Ακτινοτεχνολογίας  Ι                                        

3.Ακτινοπροστασία                                                                 

4.Μέθοδοι Απεικόνισης                                                          

5.Στοιχεία Ανατομίας – Φυσιολογίας Ι                                   

6.Αγγλικά Ειδικότητας                                                           

Σύνολο:                                                                                  23 ώρες

Πηγή: ΦΕΚ 1053/05.06.2015 τεύχος Β


 

 

Γ’ τάξη

 

 


Μαθήματα                                                                        Ώρες

1.Στοιχεία Ανατομίας – Φυσιολογίας II                            

2.Θεωρία Ακτινοτεχνολογίας                                             

3.Εργαστήριο Ακτινοτεχνολογίας II                                  10Ε

4.Νεώτερες Απεικονιστικές Μέθοδοι                               

5.Ακτινοανατομική                                                        1Θ + 1Ε

6.Δεοντολογία Επαγγέλματος                                           

Σύνολο:                                                                           23 ώρες

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Βοηθός Ακτινολογικών Εργαστηρίων με τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτά:

 

Δυνατότητα εισαγωγής στα Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερες Σχολές Τουριστικής  Εκπ/σης (Α.Σ.Τ.Ε.),  Ανώτερες  Στρατιωτικές  Σχολές Υπαξιωματικών,  Σχολές  Αστυφυλάκων και  Σχολές  Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις. Πιο αναλυτικα: Τμήματα για Υποψηφίους  Τομέα Υγείας & Πρόνοιας

Πηγή: www.mysep.gr/?=20797