Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

Περιγραφή επαγγέλματος

Ο/Η ειδικός Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων κτιρίων είναι γενικά υπεύθυνος για την πλήρη ηλεκτρολογική εγκατάσταση ενός κτιρίου. Αναλυτικότερα:

Επαγγελματικές προοπτικές

Ο πτυχιούχος Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων κτιρίων μπορεί να απασχοληθεί είτε ως υπάλληλος είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας σε :

 

Διδασκόμενα μαθήματα

Στη Β΄ τάξη του ΕΠΑΛ οι μαθητές διδάσκονται τα γενικά μαθήματα του Τομέα

 

 

Β' ΤΑΞΗ

 

ΜΑΘΗΜΑ
 

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

Ηλεκτροτεχνία Ι 3Θ+3Ε
Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις 2Θ+3Ε
Ηλεκτρικοί Αυτοματισμοί
& Στοιχεία Ηλεκτρονικής
2Θ+3Ε
Σχεδίαση Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων με Η/Υ
 

ΣΥΝΟΛΟ

 

18

 


Στη Γ΄ τάξη ΕΠΑΛ οι μαθητές διδάσκονται τα μαθήματα της ειδικότητάς τους

Γ΄ ΤΑΞΗ
 

 

ΜΑΘΗΜΑ

 

 

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

Ηλεκτροτεχνία ΙΙ 3Θ+3Ε
Ηλεκτρικές Μηχανές

 

λεκτρικές Εγκαταστάσεις 3Θ+5Ε
 

Αυτοματισμοί & Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου

2Θ+4Ε
 

ΣΥΝΟΛΟ

 

23* Με κόκκινη γραμματοσειρά επισημαίνονται τα Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα Μαθήματα