ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων


 
Περιγραφή Επαγγέλματος

 
Ο σπουδαστής με θεωρητική και εργαστηριακή γνώση θα αποκτήσει δεξιότητες ώστε να
Επαγγελματικές προοπτικές
Ο ειδικός ΗλεκτρονικώνΥπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων μπορεί να εργασθεί ως ειδικευμένος τεχνίτης αυτοαπασχολούμενος είτε ως μέλος ομάδας ή υπάλληλος σε :
Διδασκόμενα μαθήματα

Στη Β΄ τάξη του ΕΠΑΛ οι μαθητές διδάσκονται τα γενικά μαθήματα του Τομέα

Β΄ΤΑΞΗ
 
ΜΑΘΗΜΑ
ΩΡΕΣ / ΕΒΔ.
Ηλεκτρονικά υλικά και Σχεδίαση
Αναλογικά Ηλεκτρονικά
3Θ + 3Ε
Ψηφιακά Ηλεκτρονικά
2Θ + 2Ε
Κυκλώματα Συνεχούς και Εναλλασσόμενου Ρεύματος
2Θ +2Ε
Επικοινωνίες - Δίκτυα - Τεχνολογία H/Y
ΣΥΝΟΛΟ
18
 

 
Στη Γ΄ τάξη ΕΠΑΛ οι μαθητές διδάσκονται τα μαθήματα της ειδικότητάς τους
 
Γ΄ΤΑΞΗ
ΜΑΘΗΜΑ
ΩΡΕΣ / ΕΒΔ.
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
Συστήματα Αναλογικών Ηλεκτρονικών
2Θ + 2Ε
Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών
2Θ + 3Ε
Συλλογή Μεταφορά και Έλεγχος Δεδομένων
2Θ+2Ε
Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών
2Θ+3Ε
Εφαρμογές Προγραμματισμού για Ηλεκτρονικούς
ΣΥΝΟΛΟ
23

 


* Με κόκκινη γραμματοσειρά επισημαίνονται τα Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα Μαθήματα