ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

 

Ειδικότητα: Κομμωτικής Τέχνης

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Κομμωτικής Τέχνης με τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτά:

 

Επαγγελματικά Δικαιώματα: Κομμωτικής Τέχνης
Νομοθεσία: Π.Δ. 133/2005 ΦΕΚ 193/Α/02-09-2005
(Έως τη δημοσίευση του Ν. 4281/2014)
Απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος:
Άδεια κουρέα: Πτυχίο.
Άδεια κομμωτή: Πτυχίο + 9 μήνες προϋπηρεσία
Άδεια κουρέα Α΄: 1 έτος προϋπηρεσία κουρέα / κομμωτή + εξετάσεις
Άδεια κομμωτή Α΄: 2 έτη προϋπηρεσία κουρέα / κομμωτή + εξετάσεις
Άδεια τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών: Πτυχίο + 9 μήνες προϋπηρεσία + εξετάσεις

 

Μαθήματα:

Β΄Τάξη

  Μαθήματα

Ώρες

1.

Εργαστήριο Κομμωτικής Τέχνης I

1Θ + 9Ε

2.

Εργαστήριο Τεχνικών Εργασιών I

1Θ + 6Ε

3.

Γαλλική Ορολογία Ειδικότητας

4.

Τεχνολογία Υλικών Κομμωτικής

5.

Υγιεινή Κόμης Τριχωτού Κεφαλής – Τοξικολογία

Σύνολο:

23 ώρες

Πηγή: ΦΕΚ 1053/05.06.2015 τεύχος Β

 

Γ Τάξη

  Μαθήματα

Ώρες

1.

Εργαστήριο Κομμωτικής Τέχνης II

1Θ + 6Ε

2.

Καλλιτεχνικά Χτενίσματα

3.

Εργαστήριο Τεχνικών Εργασιών II

1Θ + 5Ε

4.

Κοσμητολογία

5.

Δερματολογία

Σύνολο:

23 ώρες

 

 

ΠΗΓΗ: www.mysep.gr/?p=20805