Τομέας Μηχανολογίας

Τεχνικός Μηχανολογικών εγκαταστάσεων και κατασκευών     Τεχνικός Ψύξης και κλιματισμού   Τεχνικός Οχημάτων  
 
Τεχνικός μηχανικός τεχνολογίας Πετρελαίου και Φ. Αερίου Tεχνικός Αυτοματισμού