Μηχανολογικών εγκαταστάσεων και κατασκευών


Περιγραφή επαγγέλματος
Ο σπουδαστής με θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση μαθαίνει να

Επαγγελματικές προοπτικές
ο απόφοιτος μηχανολογικών εγκαταστάσεων και κατασκευών μπορεί να εργαστεί σε:
Διδασκόμενα μαθήματα
Στη Β΄ τάξη του ΕΠΑΛ οι μαθητές διδάσκονται τα γενικά μαθήματα του Τομέα
Β΄ ΤΑΞΗ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

 
 

Στοιχεία Μηχανών

 

 

Μηχανουργική Τεχνολογία

 

2Θ+5Ε

 

Στοιχεία Ψύξης - Κλιματισμού

 

4(Θ+Ε)

 

Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

 

3Θ+3Ε

 

Ανελκυστήρες - Ανυψωτικές Μηχανές

 

ΣΥΝΟΛΟ

 
23

 

 
Στη Γ΄ τάξη ΕΠΑΛ οι μαθητές διδάσκονται τα μαθήματα της ειδικότητάς τους
Γ΄ ΤΑΞΗ

 

ΜΑΘΗΜΑ


ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

 
Στοιχεία Μηχανών
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ
 
3Θ+4Ε
Συστήματα Αυτοκινήτου ΙΙ 3Θ+4Ε
Τεχνολογία Ελέγχων και Διαγνώσεων

 
6 ( Θ + Ε )
ΣΥΝΟΛΟ

 
23

 

 


* Με κόκκινη γραμματοσειρά επισημαίνονται τα Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα Μαθήματα