ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
 

                                         

 
Περιγραφή επαγγέλματος

Ο σπουδαστής με θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση αποκτά δεξιότητες ώστε να:
  Επαγγελματικές προοπτικές

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Μηχανικών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου μπορεί να εργαστεί σε:

 
Διδασκόμενα Μαθήματα
Στη Β΄ τάξη του ΕΠΑΛ οι μαθητές διδάσκονται τα γενικά μαθήματα του Τομέα Οχημάτων

Β΄ ΤΑΞΗ

ΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

 
Μηχανική-Αντοχή Υλικών

 
2 Θ

 
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι

 
2Θ+4Ε

 
Συστήματα Αυτοκινήτου Ι

 
3Θ+4Ε

 
Ηλεκτρικό Σύστημα Αυτοκινήτου

 
3 (Θ + Ε )

 
ΣΥΝΟΛΟ

 
18

 Στη Γ΄ τάξη ΕΠΑΛ οι μαθητές διδάσκονται τα μαθήματα της ειδικότητάς τους

Γ΄ ΤΑΞΗ
* Με κόκκινη γραμματοσειρά επισημαίνονται τα Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα Μαθήματα
 

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

 
Στοιχεία Μηχανών

 


 
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ

 
3Θ+4Ε

 
Συστήματα Αυτοκινήτου ΙΙ

 
3Θ+4Ε

 
Τεχνολογία Ελέγχων και Διαγνώσεων

 
6 ( Θ + Ε )

 
ΣΥΝΟΛΟ

 
23