ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Ειδικότητα: Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Μαθήματα:

Β’ τάξη


Μαθήματα

Ώρες

1.

Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής και Μετάδοσης Θερμότητας

2.

Μηχανική – Αντοχή Υλικών

3.

Βασική Ηλεκτρολογία

2Θ +2Ε

4.

Σχέδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών

5.

Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών

2Θ + 6Ε

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

Σύνολο:

23 ώρες

Πηγή:   ΦΕΚ 1053/05.06.2015 τεύχος Β

Γ’ τάξη


Μαθήματα

Ώρες

1.

Στοιχεία Μηχανών

2.

Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

3.

Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων καύσης υγρών και αερίων καυσίμων

3Θ +6Ε

4.

Ύδρευση – Αποχέτευση

2Θ + 4Ε

5.

Σχέδιο ειδικότητας

 

 

 

Σύνολο:

23 ώρες

Πηγή:   ΦΕΚ 1053/05.06.2015 τεύχος Β

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός  Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου  είναι ικανός να ασχοληθεί με επιτυχία στην εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή δικτύων για την εξαναγκασμένη ή φυσική κυκλοφορία ρευστών (με τις απαραίτητες συσκευές και όργανα) ακολουθώντας τις τεχνικές οδηγίες, τις προδιαγραφές και τους σχετικούς κανονισμούς. Επίσης:

 

Δυνατότητα εισαγωγής στα Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερες  Στρατιωτικές  Σχολές Υπαξιωματικών,  Σχολές  Αστυφυλάκων και  Σχολές  Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις. Πιο αναλυτικά:

Πηγή: www.mysep.gr/?=17498