Ειδικότητα Ψύξης και Κλιματισμού

                 

 

Ειδικότητα:  Τεχνικός  Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού

 

Μαθήματα:

Β' Τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής και Μετάδοσης Θερμότητας

2.

Μηχανική – Αντοχή Υλικών

3.

Βασική Ηλεκτρολογία

2Θ +2Ε

4.

Σχέδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών

5.

Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών

2Θ + 6Ε

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

Σύνολο:

23 ώρες

Πηγή:   ΦΕΚ 1053/05.06.2015 τεύχος Β

 

Γ Τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Στοιχεία Ψύξης – Κλιμαστισμού

4Θ + 5Ε

2.

Στοιχεία Μηχανών

3.

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού

3Θ +4Ε

4.

Συστήματα Ελέγχου, Ρύθμισης και Αυτοματισμού Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού

1Θ + 2Ε

5.

Μηχανολογική Σχεδίαση Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού

Σύνολο:

23 ώρες

Πηγή:   ΦΕΚ 1053/05.06.2015 τεύχος Β

 

Ο απόφοιτος της ειδικότητα Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού & Κλιματισμού μπορεί να:

 Δυνατότητα εισαγωγής στα Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερες  Στρατιωτικές  Σχολές Υπαξιωματικών,  Σχολές  Αστυφυλάκων και στις  Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις. Πιο αναλυτικά:

Επαγγελματικά Δικαιώματα  Τεχνικού  Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού & Κλιματισμού

 

Νομοθεσία:  Π.Δ  1/2013 (ΦΕΚ 3/08.01.2013,τ.’ Α’. άρθρο 5)

Επαγγελματικές Άδειες

  1. Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης άσκησης δραστηριότητας τεχνίτη Ψυκτικού (πτυχίο).

  2. Άδεια Αρχιτεχνίτη Ψυκτικού (Βεβαίωση αναγγελίας + 2 χρόνια προϋπηρεσία + εξετάσεις)

  3. Άδεια Εργοδηγού  Ψυκτικού (Άδεια Αρχιτεχνίτη +  1 χρόνος  προϋπηρεσία + εξετάσεις).

Νομοθεσία:  Π.Δ  1/2013 (ΦΕΚ 3/08.01.2013,τ.’ Α’. άρθρο 12)

Επαγγελματικές Άδειες

  1. Πιστοποιητικό κατηγορίας III ή IV του άρθρου 4 του κανονισμού 303/2008 της επιτροπής της Ε.Ε. (πτυχίο + βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης από φορέα αξιολόγησης

  2. Πιστοποιητικό κατηγορίας II  του άρθρου 4 του κανονισμού 303/2008 της επιτροπής της Ε.Ε. (Άδεια Αρχιτεχνίτη Ψυκτικού).

  3. Πιστοποιητικό κατηγορίας I  του άρθρου 4 του κανονισμού 303/2008 της επιτροπής της Ε.Ε. (Άδεια Εργοδηγού Ψυκτικού).

ΠΗΓΗ: www.mysep.gr