Επάγγελμα: ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 
 

Το επάγγελμα του B.Nοσηλευτή καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Στο πλαίσιο των καθημερινών του δραστηριοτήτων ο νοσηλευτής: 
 

 

 

Συνθήκες Εργασίας:
Ο βοηθός Νοσηλευτή, εργάζεται κάτω από τις οδηγίες και εντολές του θεράποντα Γιατρού, του επικεφαλής Νοσηλευτή/τριας ή της Προϊσταμένης.
Εφαρμόζει νοσηλευτικές τεχνικές για την πρόληψη, την προαγωγή και την αποκατάσταση της υγείας των ασθενών. Συνήθως εργάζεται κάτω από δύσκολες συνθήκες, αντιμετωπίζοντας κάποιες καταστάσεις που προϋποθέτουν ψυχική αντοχή και σωματική αντοχή. Αντιμετωπίζει αρκετές φορές, όπως όλοι οι επαγγελματίες υγείας, ανθυγιεινές συνθήκες και επομένως πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες: 
Για να μπορέσει να ανταπεξέλθει με επιτυχία στον επαγγελματικό του ρόλο, χρειάζεται να διαθέτει πολύ υπομονή, κατανόηση, μεγάλη ψυχική αντοχή και ψυχραιμία, υπευθυνότητα, μεθοδικότητα και ακρίβεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Πρέπει να είναι φιλικός και ανθρώπινος, πρόθυμος να προσφέρει τις υπηρεσίες του, ευγενικός και υπομονετικός, συνεργάσιμος, δραστήριος, προσεκτικός και διακριτικός..

Σπουδές: 
Σπουδές προσφέρονται στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) στην ειδικότητα Βοηθών Νοσηλευτών που ανήκει στον Τομέα Υγείας και Πρόνοιας τον οποίο επιλέγει ο μαθητής στη Β΄ Λυκείου. Η συνολική διάρκεια φοίτησης είναι 3 χρόνια (N.3475/2006).

Στους αποφοίτους του ΕΠΑ.Λ. χορηγείται απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και πτυχίο ειδικότητας επιπέδου 3. 
Το απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου είναι ισότιμο με το απολυτήριο του Γενικού Λυκείου για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, μέσα από τη διαδικασία των Πανελλαδικών Εξετάσεων (με ποσόστωση δίνοντας 4 μαθήματα ή χωρίς ποσόστωση και δίνοντας 6 ή 7 μαθήματα όπως το ΓΕ.Λ).
Το απολυτήριο χορηγείται με
 
ενδοσχολικές εξετάσεις. Ακόμη, οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ., έχουν τη δυνατότητα να εγγράφονται στα ΙΕΚ και κροτεραιότητα σε τμήματα αντίστοιχης ή ανάλογης ειδικότητας με την ειδικότητα του πτυχίου τους.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:Τα επαγγελματικά τους δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί με το Π.Δ. 210 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 165 Α΄ στις 24-7-2001. Επίσης, σχετική είναι και η Υπουργική Απόφαση, Υ7β/οικ.4756, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1082 Β΄ στις 14-8-2001. Για τους νέους τίτλους σπουδών των ΕΠΑ.Λ., αναμένεται υπουργική απόφαση περί ισοτιμίας τους, με τους παλαιούς τίτλους σπουδών των ΤΕΕ.

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:Ο βοηθός νοσηλευτή μπορεί να εργαστεί ως βοηθητικό προσωπικό σε Νοσοκομεία, Ιδιωτικές Κλινικές ,Μαιευτήρια Ιδιωτικά Ιατρεία, Οδοντιατρεία ,Υγειονομικούς Σταθμούς, EKAB, Παιδικές Κατασκηνώσεις ,Κέντρα Υγείας ,Οίκους Ευγηρίας Κέντρα Αποκατάστασης ατόμων με ειδικές ανάγκες ,στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» των Δήμων, και ως ελεύθερος επαγγελματίας να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε ασθενείς που νοσηλεύονται στο σπίτι υπό ιατρική παρακολούθηση. Οι προοπτικές απασχόλησης διαγράφονται θετικέςλόγω της υψηλής ζήτησης του επαγγέλματος.

 

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
 
  Β΄ΤΑΞΗ Γ΄ΤΑΞΗ
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ/ΕΒΔ
Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας Ι  
Πρώτες Βοήθειες  
Στοιχεία Φαρμακολογίας  
Στοιχεία Μικροβιολογίας 2Θ+2Ε  
Βασική Νοσηλευτική 2Θ+2Ε  
Βρεφοκομία 2Θ+1Ε  
Νοσηλευτική   3Θ+8Ε
Χειρουργική-Τεχνική Χειρουργείου  
Στοιχεία Γυναικολογίας-Μαιευτικής και 
Παιδιατρικής
 
Στοιχεία Παθολογίας  
Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας ΙΙ  
ΣΥΝΟΛΟ 18 23

 

ΠΗΓΗ: users.sch.gr/grasy-epal-elven/nosileftwn.html