ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 2ης ΗΜΕΡΙΔΑΣ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012  (1ο ΕΠΑΛ ΙΛΙΟΥ)

Αντλίες Θερμότητας - Ήπιες Μορφές Ενέργειας - Γεωθερμία

Για να δείτε τις παρουσιάσεις στο Youtube, πατήστε επάνω στους υπερσυνδέσμους.

Μέρος 1ο (Χαιρετισμοί-Βραχόπουλος-Εισαγωγή στη Γεωθερμία)

 

Μέρος 2ο (Βραχόπουλος-Γεωθερμία- Παρουσίαση_1)

Μέρος 3ο (Βραχόπουλος -Γεωθερμία - Παρουσίαση_2)

Μέρος 4ο (Βραχόπουλος -Γεωθερμία - Παρουσίαση_3)

 

Μέρος 5ο (Βραχόπουλος -Γεωθερμία - Παρουσίαση_4)

 

Μέρος 6ο (Βραχόπουλος-Γεωθερμία - Παρουσίαση_5)

Μέρος 7ο   (Βραχόπουλος-Γεωθερμία - Παρουσίαση_6)

Μέρος 8ο (Βραχόπουλος-Γεωθερμία - Παρουσίαση_7)

 

 

 

Μέρος 9ο (Βραχόπουλος - Παρουσίαση_8-Εισαγωγή Rehau)

 

Μέρος 10ο (Κανταρός Rehau -Γεωθερμία-Παρουσιαση-1)

Μέρος 11ο (Κανταρός Rehau -Γεωθερμία-Παρουσιαση-2)

 

Μέρος 12ο (Κανταρός Rehau -Γεωθερμία-Παρουσιαση-3)

Μέρος 13ο (Κανταρός Rehau -Γεωθερμία-Παρουσιαση-4)

Μέρος 14ο (Χαιρετισμός - Σαββανής)

 

Μέρος 15ο (Σαββανής -Γεωθερμία- Παρουσίαση_2)

Μέρος 16ο (Σαββανής -Γεωθερμία - Παρουσίαση_3)

 

Μέρος 17ο (Σαββανής -Γεωθερμία - Παρουσίαση_4)

 

Μέρος 18ο (Carrier -Γεωθερμία - Παρουσίαση_1)

Μέρος 19ο (Carrier -Γεωθερμία - Παρουσίαση_2 )

 

Μέρος 20ο (Carrier -Γεωθερμία - Παρουσίαση_3)

 

Μέρος 21ο (Carrier-Γεωθερμία - Παρουσίαση_4 - Επίλογος)

 

 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ PDF ΤΗΣ 2ης ΗΜΕΡΙΔΑΣ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012  (1ο ΕΠΑΛ ΙΛΙΟΥ)

Αντλίες Θερμότητας - Ήπιες Μορφές Ενέργειας

Για να κατεβάσετε τις παρουσιάσεις σε pdf,  πατήστε επάνω στους υπερσυνδέσμους.

Παρουσίαση Σαββανής (Μέρος Α) (PDF) Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας (Βραχόπουλος) (PDF)

Παρουσίαση Σαββανής (Μέρος Β) (PDF)

Κανταρός (REHAU) (PDF)

 

ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ (1ο ΕΠΑΛ ΙΛΙΟΥ)

Αντλίες Θερμότητας - Ήπιες Μορφές Ενέργειας

Για να δείτε τις παρουσιάσεις στο Youtube, πατήστε επάνω στους υπερσυνδέσμους.

Μέρος 1ο (Εισαγωγή)

Μέρος 2ο (Χαιρετισμοί)

Μέρος 3ο (Χαιρετισμοί-Βραχόπουλος-Εισαγωγή)

 

Μέρος 4ο (Βραχόπουλος - Παρουσίαση_1)

Μέρος 5ο (Βραχόπουλος - Παρουσίαση_2)

Μέρος 6ο (Βραχόπουλος - Παρουσίαση_3)

 

Μέρος 7ο (Βραχόπουλος - Παρουσίαση_4)

 

Μέρος 8ο (Βραχόπουλος - Παρουσίαση_5)

Μέρος 9ο   (Βραχόπουλος - Παρουσίαση_6)

Μέρος 10ο (Βραχόπουλος - Παρουσίαση_7)

 

 

 

Μέρος 11ο (Προυσάλογλου - Παρουσίαση_1)

Μέρος 12ο (Προυσάλογλου - Παρουσίαση_2)

Μέρος 13ο (Προυσάλογλου - Παρουσίαση_3)

 

Μέρος 14ο (Προυσάλογλου - Παρουσίαση_4)

 

Μέρος 15ο (Προυσάλογλου - Παρουσίαση_5)

Μέρος 16ο (Προυσάλογλου - Παρουσίαση_6

Εισαγωγή στα συστήματα ηλιοθερμίας Calda )

 

 

 

 

 

 

 

Μέρος 17ο (Hλιοθερμία Calda-Παρουσίαση_1)

 

Μέρος 18ο (Hλιοθερμία Calda-Παρουσίαση_2)

Μέρος 19ο (Hλιοθερμία Calda-Παρουσίαση_3)

Μέρος 20ο (Hλιοθερμία Calda-Παρουσίαση_4)

 

Μέρος 21ο (Hλιοθερμία Calda-Παρουσίαση_5)

 

Μέρος 22ο (Hλιοθερμία Calda-Παρουσίαση_6

Εισαγωγή Akademie Rehau)

Μέρος 23ο (Akademie Rehau -Παρουσιαση-1)

Μέρος 24ο (Akademie Rehau -Παρουσιαση-2)

 

Μέρος 25ο (Akademie Rehau -Παρουσιαση-3)

Μέρος 26ο (Akademie Rehau -Παρουσιαση-4)

Μέρος 27ο (Επίλογος)

 

 

   
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 1ου ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ                            Βραχόπουλος_Αντλίες Θερμότητας PDF  
Κατεβάστε τις ομιλίες πατώντας                            Προυσάλογλου  Carrier PDF  
στο PDF για κάθε ομιλητή                            Ηλιοθερμία    Calda  PDF  
 

Συστήματα εξοικονόμησης Ενέργειας Rehau

PDF  

 

 

 

 

Επιμορφωτικό Σεμινάριο

Αντλίες Θερμότητας & Ήπιες μορφές ενέργειας

  1ο ΕΠΑΛ Ιλίου

30-11-2012 14-12-2012

Έντυπο Πρόσκλησης Πρόγραμμα

Πρόσκληση

Δήλωση Συμμετοχής

Αφίσα

Χάρτης