ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή στα ΕΠΑ.Λ. :

Μετά την υποβολή αίτησης εγγραφής απαιτείται Ατομικό δελτίο υγείας για το μάθημα Φυσικής Αγωγής

Εφόσον ο μαθητής που επιθυμεί να εγγραφεί είναι αλλοδαπός απαιτούνται επίσης:

  1. Μετάφραση του απολυτηρίου τίτλου που καταθέτει ο μαθητής προκειμένου να εγγραφεί,
  2. Ισοτιμία απολυτηρίου τίτλου από το γραφείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
  3. 'Aδεια παραμονής (για τους ενήλικους μαθητές),
  4. Πιστοποιητικό γεννήσεως μεταφρασμένο.

Στην Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. εγγράφονται:

 

Στην Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. εγγράφονται:

 

Στην Γ΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. εγγράφονται: