ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ 2014 - 2015 (ΣΕΛΙΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ)

ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ 2014 - 2015 (pdf)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΛ 2014-2015 (doc)

                                                                            Πανελλήνιες Εξετάσεις      

Οι κάτοχοι απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου για τη πρόσβασή τους στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έχουν δύο δυνατότητες:

Α) Τα μαθήματα της Ομάδας Α´.

Αν οι μαθητές παρακολουθήσουν στη Γ´ Τάξη τα μαθήματα της ομάδας Α´ οι επιλογές είναι σε τμήματα και σε σχολές του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΤΕΙ), στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων (ΑΣΤΕ) των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και στις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού. Επίσης οι απόφοιτοι ημερησίων ΕΠΑΛ όλων των τομέων, πλην του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών, εισάγονται και στις παρακάτω σχολές:

Οι μαθητές παρακολουθούν στη Γ´ Τάξη τα τρία (3) μαθήματα της ομάδας Α και ένα από τα μαθήματα επιλογής. Στο τέλος συμμετέχουν σε ειδικές πανελλήνιες εξετάσεις και εξετάζονται σε τέσσερα (4) μαθήματα (δύο γενικής παιδείας και δύο ειδικότητας) και σε ποσοστό θέσεων που ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Για τον υπολογισμό των μορίων ισχύουν οι εξής συντελεστές βαρύτητας κατά εξεταζόμενο μάθημα:

Μάθημα Συντελεστής
Μαθηματικά I
Νεοελληνική Γλώσσα
Α’ μάθημα ειδικότητας
Β’ μάθημα ειδικότητας
1,5
1,5
3,5
3,5

 

Τα 2 μαθήματα ειδικότητας, ανάλογα με τον τομέα-ειδικότητα, αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

Βαθμός μαθήματος είναι το άθροισμα του βαθμού των δύο βαθμολογητών στην κλίμακα (1 – 100) ή το άθροισμα των δύο μεγαλύτερων βαθμών σε περίπτωση αναβαθμολόγησης, αν η διαφορά βαθμολογίας είναι μεγαλύτερη των δώδεκα (12) μονάδων.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Έστω ότι κάποιος υποψήφιος ημερήσιου ΕΠΑΛ ομάδας Α, πετύχει βαθμό στα Μαθηματικά 150, στη Νεοελληνική Γλώσσα 120, στo ένα μάθημα ειδικότητας 130 και στο άλλο 170, τότε τα μόρια που θα ληφθούν υπόψη για την επιλογή είναι:

Μάθημα Βαθμός Συντελ Σύνολο
Μαθηματικά
Νεοελληνική Γλώσσα
Α’ μάθημα ειδικότητας
Β’ μάθημα ειδικότητας
150
120
130
170
1,5
1,5
3,5
3,5
225
180
455
595
Σύνολο Μορίων 1455

Συνεπώς ο υποψήφιος έχει συγκεντρώσει 1455 μόρια με το δυνητικό άριστα να είναι στα 2000 μόρια.


Β) Τα μαθήματα της Ομάδας Β´.

Αν οι μαθητές παρακολουθήσουν στη Γ´ Τάξη τα μαθήματα της ομάδας Β´, μπορούν στο τέλος να συμμετέχουν σε πανελλήνιες εξετάσεις για την εισαγωγή σε όλα τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (και ΑΕΙ) που εισάγονται και οι κάτοχοι απολυτηρίου ημερήσιου Γενικού Λυκείου. Ειδικότερα:
- Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε έξι (6) μαθήματα, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) είναι γενικής παιδείας και τα δύο (2) είναι ειδικότητας. Τα
μαθήματα γενικής παιδείας είναι τα τρία μαθήματα της ομάδας Β´ και ένα μάθημα επιλογής. Τα κοινά μαθήματα εξετάζονται στα ίδια θέματα και για τους δύο τύπους Λυκείων.
-Το μάθημα επιλογής είναι ένα από τα παρακάτω πέντε (5):
* Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου (Ίδιο με αυτό της Γ' Λυκείου Γεν. Παιδείας).
* Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής (Ίδιο με αυτό της Γ' Λυκείου Γεν. Παιδείας).
* Βιολογία I (Ίδιο με αυτό της Γ' Λυκείου Γεν. Παιδείας).
* Βιολογία II (Ίδιο με αυτό της Γ' Λυκείου Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης ).
* Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Ίδιο με αυτό της Γ' Λυκείου-Επιλογής).
-Ειδικά για την εισαγωγή σε Σχολές και Τμήματα του 5ου επιστημονικού πεδίου οι υποψήφιοι υποχρεούνται να πάρουν τα ίδια μαθήματα αυξημένης βαρύτητας όπως στο Γενικό Λύκειο, άρα εξετάζονται συνολικά σε επτά (7) μαθήματα (5 γενικής παιδείας και 2 ειδικότητας).
- Οι εξετάσεις στα μαθήματα γενικής παιδείας διεξάγονται σε Γενικό Λύκειο της οικείας Διεύθυνσης Δ.Ε. που θα ορίζεται με απόφαση του Διευθυντή Δ.Ε.
- Τα εξεταζόμενα επαγγελματικά μαθήματα εξαρτώνται από την ειδικότητα (βλέπε Τομείς).
- Η κατανομή των τμημάτων των σχολών στα πέντε (5) επιστημονικά πεδία είναι ίδια για τους υποψηφίους και των δύο τύπων Λυκείων.
- Οι συντελεστές βαρύτητας στα κοινά εξεταζόμενα μαθήματα είναι ίδιοι.
- Οι υποψήφιοι επιλέγουν τμήματα και σχολές από δύο μόνο επιστημονικά πεδία.
- Ο υπολογισμός των μορίων και στους δύο τύπους λυκείων γίνεται με τον ίδιο τρόπο. (Η προφορική βαθμολογία που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του βαθμού πρόσβασης των μαθημάτων που εξετάζονται πανελλαδικά, αντικαθίστανται για τους αποφοίτους του ΕΠΑ.Λ με τον βαθμό της ετήσιας επίδοσης των μαθημάτων αυτών στην τελευταία τάξη.)

Τα δύο (2) μαθήματα ειδικότητας είναι κοινά και στις δύο ομάδες με ίδια θέματα και η εξέταση διεξάγεται σε ΕΠΑ.Λ. που ορίζονται με απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
- Για την Ομάδα Α´, ο συντελεστής βαρύτητας του κάθε μαθήματος ειδικότητας είναι 3,5 (αντιστοιχεί στο 35% του συνολικού αριθμού μορίων που μπορεί να πετύχει ο υποψήφιος). Επομένως το σύνολο των δύο μαθημάτων μπορεί να δώσει μέχρι 1.400 μόρια ή 70% επί των μορίων που μπορεί να πετύχει ένας υποψήφιος (σε τμήματα χωρίς ειδικό μάθημα).
- Για την Ομάδα Β´, τα μόρια που μπορεί να πετύχει ο υποψήφιος, στο κάθε μάθημα ειδικότητας, αντιστοιχούν στο 13,33% του συνολικού αριθμού μορίων που μπορεί να πετύχει ο υποψήφιος, όταν εξετάζεται σε 6 μαθήματα ή στο 11,43% όταν εξετάζεται σε 7 μαθήματα (σε τμήματα χωρίς ειδικό μάθημα).

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

ΤΟΜΕΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
1. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Στοιχεία Μηχανών
Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων
ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Εγκαταστάσεις Ψύξης
Εγκαταστάσεις Κλιματισμού
2. ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Στοιχεία Μηχανών
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ
3. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ηλεκτροτεχνία II
Ηλεκτρικές Μηχανές
4. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών
5. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
Οικοδομική
6. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Γραφιστικές Εφαρμογές
Τεχνολογία Εκτυπώσεων
7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ Δομημένος Προγραμματισμός
Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ
8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αρχές Οικονομικής Θεωρίας II
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
9. ΥΓΕΙΑΣ KAI ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Στοιχεία Παθολογίας
Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας ΙΙ
ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας
Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας ΙΙ
ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Στοιχεία Αιματολογίας-Αιμοδοσίας
Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας ΙΙ
10. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Φυτική Παραγωγή
Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων
Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων
ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ανθοκηπευτικές Καλλιέργειες
Διαμόρφωση Τοπίου
11. ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Ναυσιπλοΐα ΙΙ
Μεταφορά Φορτίων
12. ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Μηχανές Πλοίου Ι
Βοηθητικά Μηχανήματα ΙΙ