ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΓΕΝΙΚΑ                                                                   

 

Τα νέα Ωρολόγια Προγράμματα του ΕΠΑΛ που θα ισχύσουν από το σχολικό έτος 2015/16

Απόφαση Φ2/88070/Δ4/4-6-2015 (ΦΕΚ 1053/Β/5-6-2015) και εγκύκλιος Φ8/88704/Δ4/4-6-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Από το σχολικό έτος 2015-2016 τα Ωρολόγια Προγράμματα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑΛ και των Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερησίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑΛ ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού είναι τα ακόλουθα:

Διαβάστε την εγκύκλιο

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Πηγή: ΔΔΕ Φλώρινας / Τόνας Ζαχαρίας